W czym mogę pomóc?

Diagnoza dzieci autystycznych i z Zespołem Aspergera, która obejmuje badanie lateralizacji, kontaktów społecznych z osobami bliskimi i obcymi, umiejętności komunikacyjnych, językowych i niejęzykowych, funkcji poznawczych oraz umiejętności zabawy. Terapia dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera nastawiona jest na ćwiczenie umiejętności bycia w świecie ludzi i rzeczy, wprowadzenia pola wspólnej uwagi i kontrolowanie go, prowadzenie dialogu twarzą w twarz, którego głównym celem jest nauczenie systemu językowego.

Rehabilitacja mowy dzieci, korzystających z aparatów słuchowych oraz implantów ślimakowych. Terapia opiera się na alternatywnej metodzie nauczania dzieci niesłyszących – Symultaniczno- Sekwencyjnej metodzie Szkoły Krakowskiej. Niesłysząca osoba za pomocą odpowiednio zaplanowany i zaprogramowanych działań uczona jest systemu językowego, naturalnego komunikowana się bez zastosowania fonogestów czy języka migowego.

Terapia osób w podeszłym wieku polega na pracy w gabinecie oraz współpracy ze specjalistami z dziedziny neurologii. Celem pracy z dorosłymi pacjentami jest spowolnienie procesów niszczących umiejętności językowe i komunikacyjne oraz usprawnianie codziennej komunikacji, utrzymanie aktywności manualnej. Ćwiczenia odbywające się w gabinecie będą aktywizowały chorych, realizowały ich potrzeby emocjonalne i społeczne, pomagały w orientacji w rzeczywistości, trenowały pamięć i wspomnienia.

 

Diagnoza i terapia dysleksji. Obecnie dysleksja staje się problemem życiowym, jednak orzeczenia o dysleksji wydawana są bardzo późno, bo w I klasie szkoły podstawowej. Takie działania utrudniają i spowalniają proces rehabilitacji. Nie należy czekać z diagnozą dziecka, do mojego gabinetu mogą się zgłaszać dzieci tuż po ukończeniu 3 roku życia, gdyż dla mnie i dla Rodzica ważne jest szybkie podjęcie działań stymulujących. W gabinecie przeprowadzę kompleksową diagnozę, obejmującą badanie lateralizacji, percepcji wzrokowej i słuchowej, sprawności manualnej i ruchowej, pamięci oraz zbuduję plan terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka. Rodzic będzie miał możliwość otrzymania opinii logopedycznej.

Diagnoza i terapia wad wymowy. Niezakończony, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy to najczęstsze problemy Rodziców dzieci, które wcześniej rozpoczynają realizację obowiązku szkolnego. Dziecko rozpoczynając naukę czytania powinno mieć w pełni opanowany system fonetyczną – fonologiczny języka polskiego, by móc później zapoznawać się z językiem pisanym. Konsekwencje trudności artykulacyjnych maja znaczący wpływ na przebieg nauki szkolnej. W moim gabinecie rehabilitacją obejmuję dzieci z opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy oraz wadami wymowy. Moim celem będzie nauczenie dziecka prawidłowych realizacji głosek, niwelowanie zaległości szkolnych poprzez naukę lub usprawnianie czytania i pisania. Rodzic będzie miał możliwość otrzymania opinii logopedycznej dotyczącej rozwoju mowy lub pozostałych sfer poznawczych dziecka.

Wczesna interwencja logopedyczna. Zajęcie są głównie skierowane do Rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych ale również dla Mam, które od pierwszych tygodni, miesięcy chcą poddawać swoje dzieci stymulacji przez zabawę, dotyk i słowo. Praca z małymi pacjentami ma formę zabawy, która jednocześnie stymuluje wszystkie sfery poznawcze dziecka. Ćwiczenia dla najmłodszych, już w zaciszu domowym, pomiędzy spacerami i kołysaniem maluszka, mogą stać się idealnymi i oryginalnymi propozycjami na spędzanie czasu z dzieckiem, na wspólną zabawę Mamy i Niemowlaka.